Rekisteriseloste: Käyttöehdot, maksuehdot ja tietosuojakäytäntö

KÄYTTÖEHDOT

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT  

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA. 

Kuntokeskus Karboni, Koskentie 6, 42100 Jämsä, Y-tunnus 1826551-7
,kuntokeskus@karboni.fi (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”), tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa www.karboni.fi (jäljempänä ”Palvelin”) olevaan palveluun (jäljempänä ”Palvelut”) seuraavien käyttöehtojen mukaisesti. 

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelimen ja Palvelut yhteistyössä TWID Oy:n (Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, Y-tunnus 2259190-5, www.twid.com, info@twid.com) (jäljempänä ”Kumppani”) kanssa. 

Käyttämällä Palveluita ja Palvelinta sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palvelinta tai Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin. 

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei­kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä. 

1. Palvelujen sisältö 

Palvelut sisältävät muun muassa osallistumismahdollisuuden kyselyihin, kilpailuihin ja Palveluntarjoajan palvelujen ja tuotteiden kehitysohjelmiin. 

Palvelut saattavat myös sisältää kolmansien osapuolien mainoksia, myynnin edistämistoimintaa, palveluita, tuotteita ja muuta informaatiota ja Palvelimen ja Palveluiden kautta voi olla mahdollista tilata ja/tai ostaa kolmansien osapuolien tuotteita ja/tai palveluita. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien tuotteiden, palveluiden ja informaation lainmukaisuudesta, oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta ja kaikki kolmannen osapuolen tuotteita ja/tai palveluita koskevat ostotarjoukset ja sopimukset tehdään yksinomaan sinun ja kolmannen osapuolen välillä ja Palveluntarjoaja ja Kumppani eivät vastaa kolmannen osapuolen tuotteista tai palveluista tai niitä koskevien sopimusten velvoitteiden täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä. 

Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista. 

2. Palvelujen käyttö 

a. Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä 

Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi Palvelimelle ja Palveluihin. 

Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja kulloinkin katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa Palveluiden komponentteja ja osia, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia Palveluiden komponentteja ja osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät. 

b. Rekisteröityminen 

Jotkin Palvelut edellyttävät, että rekisteröidyt Palvelimelle. Palvelun käyttö ja rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa ainakin sähköpostiosoitteesi. Lisäksi voit oman harkintasi mukaan ilmoittaa muun muassa nimesi, osoitteesi, syntymäaikasi ja muita henkilötietoja (jäljempänä yhdessä ”Henkilötiedot”). Sinun tulee myös valita itsellesi salasana (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) rekisteröitymistä edellyttävien Palvelujen käyttämiseksi. 

Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämistäsi Henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta. 

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa Käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle etkä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää sitä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnuksesi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjätunnustasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin pyynnöstäsi tai oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset Käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut. 

Sinun on oltava vähintään 15 vuotta vanha käyttääksesi Palveluita. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttämistä. 

c. Käyttäjätunnuksen poistaminen 

Sinulla on oikeus tahtosi mukaan poistaa Käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi Käyttäjätunnuksesi sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen info@twid.com. 

Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja tai Kumppani kuittaa pyyntösi Käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi. 

Palveluntarjoajalla on myös alla kohdan 4 mukaisissa tilanteissa oikeus poistaa Käyttäjätunnuksesi. Palveluntarjoaja varaa lisäksi oikeuden poistaa Käyttäjätunnuksesi, jos et ole käyttänyt Palveluita [12] kuukauteen.

3. Kolmannen osapuolen palvelin 

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelimelta ja/tai Palveluista. 

4. Käyttäytyminen Palveluissa 

Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelimen ja Palveluiden käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palvelimella ja Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta Palvelimelle tai Palveluihin lähettämästäsi tai lisäämistäsi tiedoista tai sisällöstä. 

Palveluntarjoaja pitää ilman rajoituksia muun muassa seuraavia tekoja, joita et saa tehdä tai yrittää tehdä, näiden käyttöehtojen ja Palvelujen vastaisina: 

• laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen Palvelimelle ja/tai Palveluihin;

• laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen; • mikä tahansa muu laiton teko Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan luettuna kaikenlaisen kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

• Palvelujen hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;

• muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

• tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

• muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

• viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

• minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelimelta tai Palveluista (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen);

• Palvelimen ja/tai Palvelujen muokkaaminen; tai

• käänteismallintaminen, dekompilaatio tai mikä tahansa muu teko, jolla objekti-­­ tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi. 

Mikäli Palveluntarjoaja oman vapaan harkintansa mukaisesti katsoo tai mikäli jokin viranomainen tai tuomioistuin katsoo, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai käyttänyt Palvelinta ja/tai Palveluita mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan tai viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan 

• antaa sinulle varoituksen;

• estää pääsysi Palvelimelle ja/tai Palveluihin rajoittamattomaksi ajaksi; tai

• poistaa Käyttäjätunnuksesi ja Palveluihin lataamasi tai lisäämäsi materiaalin ja sisällön. 

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ilmoittamaan sinulle Käyttäjätunnuksesi poistamisesta, mutta oman harkintansa mukaan Palveluntarjoaja saattaa tällaisen ilmoituksen tehdä. 

5. Immateriaalioikeudet 

Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Palvelimeen ja Palveluihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi immateriaalioikeuksien alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty. 

6. Palveluihin osallistuminen 

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten esimerkiksi tekstiä) Palveluihin sitoudut antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman ei-yksinomaisen oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla. 

Jotta Palveluntarjoaja voi käyttää tuottamaasi sisältöä, vakuutat täten, että (i) Palveluihin tuottamasi tai lisäämäsi sisältö on oman alkuperäisen työsi tulosta, tai sinulla on oikeudenhaltijan nimenomainen suostumus sisällön käyttöön ja lisäämiseen Palveluun eikä toimintasi riko mitään soveltuvaa lakia; ja (ii) sinulla on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. 

Jakamalla mitä tahansa sisältöä sitoudut, omalla kustannuksellasi, puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kanteita ja vaatimuksia vastaan sekä korvaamaan Palveluntarjoajalle ja Kumppanille kaikki vahingot, tappiot ja kulut (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat Palvelimille tai Palveluihin tuottamastasi tai lisäämästäsi sisällöstä. 

7. Vastuunrajoitus 

Sinun ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan täten nimenomaisesti, että käytät Palvelinta ja Palveluita täysin omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta tietokoneellesi tai ohjelmistollesi Palvelimen tai Palveluiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. 

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössäsi ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

Palvelin ja Palvelut ovat saatavillasi sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palvelimelle ja Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelin ja Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, että Palvelin tai Palvelut tai mikään Palvelimella tai Palveluissa esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa. 

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja tai sen Kumppani ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen ja sikäli kuin soveltuva laki ei salli Palveluntarjoajan ja Kumppanin rajata vastuutaan edellä mainitussa laajuudessa, Palveluntarjoajan ja Kumppanin kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa ja kaikissa tapauksissa sinun Palveluista maksamaan korvaukseen. 

8. Henkilötietojen kerääminen 

Palveluntarjoaja suhtautuu vakavasti toimittamiesi Henkilötietojen asianmukaiseen säilytykseen ja käsittelyyn. Henkilötietojasi käsitellään Palveluntarjoajan [wellnessplanetwaw.twid5.com/privacy-policy] -osoitteesta löytyvän Tietosuojakäytännön mukaisesti. 

9. Näiden käyttöehtojen tulevat muutokset 

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelujen käyttö välittömästi. 

Palveluntarjoaja ylläpitää myös kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen paperiversiota. Paperiversioon voidaan tukeutua, mikäli voimassaolevista käyttöehdoista syntyy erimielisyyksiä. Käyttöehtojen paperiversion ehdot ja määräykset syrjäyttävät kaikkien sen kanssa ristiriidassa olevien käyttöehtojen ehdot ja määräykset. 

10. Lainvalinta ja oikeuspaikka 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Mikäli näihin käyttöehtoihin liittyvää erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.  

Kuluttaja voi saattaa näitä käyttöehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla kuluttajana olevia sovellettavan pakottavan lainsäädännön nojalla olevia oikeuksia. 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Yrityksen nimi 

Yhteystiedot:
 Osoite
 Postinumero toimipaikka 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Yrityksen / henkilön nimi
osoite
postinumero toimipaikka
puhelinnumero
sähköposti 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Yrityksen / henkilön nimi
osoite
postinumero toimipaikka
puhelinnumero
sähköposti

2. Rekisteröidyt 

Ketä rekisterissä on, esim. asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat tms. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • esim. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • esim. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin) 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • esim. asiakassuhteen hoitaminen 
 • esim. palveluistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: (kirjoita, miten keräätte asiakastiedon) 

 • esim. asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • esim. asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Jos ette luovuta tietoja: 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yritys Oy:n ulkopuolelle.  

Jos luovutatte tietoja, esim. näin: 

Luovumme tietoja yritykselle x käyttötarkoitus z varten. Yritys x on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

Jos käytätte esim. uutiskirjeohjelmaa tms., kirjatkaa esim. näin: 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • yritys y 

(Huom! Varmista, että sopimuksissanne palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.)

8. Käsittelyn kesto 

Kirjaa, kauanko tietoa säilytetään, tai käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet. 

 • esim. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
 • esim. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Kirjaa, ketkä käsittelevät tietoja. Esimerkiksi asiakasrekisteriä käsittelevät Yritys ry:n työntekijät.  

Kirjaa tähän myös, jos ulkoistatte henkilötietojen käsittelyä alihankinnan tai ulkoistamisen yhteydessä. Tällaisia voivat olla esim. tilitoimisto tai IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Jos tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle:  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle: 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Jos tietoja siirretään, kirjaa kohtaan 6 säännönmukaiset luovutukset kenelle ja miksi tietoja luovutetaan. 

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Jos ette käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin, kirjatkaa esim. näin: 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Jos käytätte tietoja automaattisen päätöksentekoon tai profilointiin, kirjatkaa käyttö ymmärrettävästi. 

Selvitä profiloinnissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Maksuehdot

 Maksu- ja toimitusehdot


1. Tämä verkkopalvelu (www.karboni.fi) soveltaa Suomen Kuluttajasuojalakia sekä Euroopan Unionin yleisiä kuluttajasuojaa koskevia säädöksiä.
Palvelun tarjoajana toimii

Yrityksen nimi: Kuntokeskus Karboni


2. Tuotteet
Ostamalla Tapahtumakoulu-tuotteen, saat käyttöösi salasanan ja käyttäjätunnuksen, jolla pääset välittömästi kirjautumaan sisään www.karboni.fi –verkkopalveluun. Tuotteen osto oikeuttaa sinua kuluttamaan ja lataamaan tuotteen sisältöä Palvelun Käyttöehtojen puitteissa. 

3. Maksupalvelutarjoaja 
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

4. Vaihto- ja palautusoikeus
Kuluttajasuojalain nojalla, heti käyttöön otettavalla digitaalisella sisällöllä ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Tuotteen hintaa ei siis palauteta.

5. Reklamaatiot
Reklamaatiot palvelun käyttöön ja sisältöön liittyvissä asioissa voi osoittaa: kuntokeskus@karboni.fi . Reklamaatiot hoidetaan ensisijaisesti sähköpostitse.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Viimeksi päivitetty [24.5.2018]

Tämä tietosuojakäytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) soveltuu henkilötietojen käsittelyyn osoitteessa www.karboni.fi saatavilla olevalla verkkosivustolla ja siinä olevaan palvelussa (“Palvelu”). Tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja luovutetaan. Luethan Tietosuojakäytännön huolellisesti etukäteen ennen Palvelun käytön aloittamista.

1. Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii [Varallisuusakatemia Oy] (jäljempänä “Palveluntarjoaja”, “me” tai “meidän”). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjoamassa Palvelussa henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojakäytännön ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

•            www.karboni.fi

•             Y-tunnus 1826551-7

•             Osoite: Koskentie 6, 42100 Jämsä

•             Sähköposti: kuntokeskus@karboni.fi

2. Tietojen kerääminen

Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötietoja eri tavoin, jotka on kuvattu alla. Palveluntarjoaja saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti, kun käyttäjä rekisteröityy

Palvelun käyttäjäksi ja/tai Palveluiden käytön yhteydessä, kuten:

• Nimi ja syntymäaika

• Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero

• Kielivalinnat

• Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten rekisteröitymisen päivämäärä ja laskutustiedot

• Asiakasyhteydenotot, viestit ja niiden vastaukset

Palvelun käytöstä kertyy teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten:

• Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot;

• Käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä.

3. Oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Palveluntarjoaja kerää tietoja käyttäjistä seuraaviin tarkoituksiin:

(1) Palveluiden tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoitamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on Palveluiden tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen. Tämä koskee muun muassa rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelun käytöstä kertyneitä henkilötietoja sekä yhteydenpitoa Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä.

(2) Markkinointi

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjille sähköpostia, jossa kerrotaan uusista palveluista, toiminnallisuuksista tai tarjouksista, pyydetään palautetta tai kerrotaan toiminnasta muuten. Tältä osin käsittely voi perustua suostumukseen ja oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana tarjoamaamme Palvelua ja markkinoida Palveluamme käyttäjille. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestien ja tarjousten lähettämisen tämän Tietosuojakäytännön kohdan 7 mukaisesti.

(3) Palvelun kehitys ja tietoturva

Palveluntarjoaja haluaa tarjota laadukkaan ja turvallisen Palvelun. Näin ollen tietoja voidaan käyttää myös Palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen, markkinoiden ja käyttäjien analysointiin Palvelun laadun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä. Voimme kerätä myös tietoa käynneistä, käyntimääristä ja liikkumisesta Palvelussa evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymeja tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmin.

4. Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

(1) Voimme luovuttaa tietoja luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat meidän lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka luovutamme heille. Voimme käyttää Palvelun toteutukseen sekä markkinointikampanjoihin ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita;

(2) lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseen, toimivaltaisten viranomaisten pyyntöihin vastaamiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen;

(3) jos Palveluntarjoaja on mukana yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä;

(4) kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen Palveluntarjoajan, sinun ja muiden oikeuksien turvaamiseksi tai Palveluntarjoajan vastatessa viranomaisten pyyntöihin.

5. Tietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Palveluntarjoaja (tai sen palveluntarjoajat) voi käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käytämme asianmukaisia ja vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka mahdollistavat henkilötietojen siirron palveluntarjoajille kolmansiin maihin. Palveluntarjoajamme, jotka ovat sijoittuneet Yhdysvaltoihin, ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämästä Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on saatavilla osoitteesta https://www.privacyshield.gov/welcome .

6. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain

tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

7. Oikeudet

Yksittäisellä käyttäjällä (tietosuojalainsäädännön mukaisella rekisteröidyllä) on tietosuojalainsäädännön perusteella seuraavat oikeudet:

• Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajalta pääsy käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Käyttäjä voi tarkastella tietojansa kirjautumalla Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

• Käyttäjällä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

• Käyttäjällä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

• Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.

Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää osoitteeseen kuntokeskus@karboni.fi.

8. Tietojen suojaaminen

Palveluntarjoaja on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua. Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.

9. Tietosuojakäytännön muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, lisäämme tiedon asiasta internetsivustollemme, josta käyttäjä löytää myös uusimman version Tietosuojakäytännöstä.

Viimeisimmät artikkelit

Ota yhteyttä!

Kysyttävää? Parhaiten meidät saa kiinni paikanpäältä arkisin klo 15.00 -18.00 tai numerosta 0456707319. Voit myös halutessasi laittaa viestiä sähköpostiimme alla olevasta lomakkeesta.

Share This